JAN WILLEM 5 JARIG JUBILEUM

In 2011 leerde ik Jan Willem kennen als student fysiotherapie. Hij kwam kennismaken op de praktijk met de vraag om stage bij mij te kunnen lopen. Jan Willem had het roer omgegooid, na het afronden van de ALO en jaren gewerkt te hebben als gymdocent en als bedrijfsleider van Klimmuur Haarlem wilde hij iets anders en is fysiotherapie gaan studeren.

Vanaf het begin hadden we een goede klik, beide passie voor het vak en de wil om mensen te helpen om van hun pijnklachten af te komen of beter te kunnen bewegen. Na zijn succevolle stage heeft hij altijd het contact onderhouden en kwam regelmatig langs met fysiotherapeutische vraagstukken waar we eindeloos over konden praten. In 2013 studeerde Jan Willem af en kon ik hem verwelkomen als collega. In de afgelopen 5 jaar heeft Jan Willem zich te weten ontwikkelen als specialistisch fysiotherapeut. In 2017 studeerde hij af aan de SOMT en draagt nu de titel MSc. Manueel Therapeut.

Deze “baas” (zoal Jan Willem mij soms noemt om mij te plagen) is trots op jou en ik denk net als alle andere collega’s blij dat we samen een mooi team vormen.

Namens Sharon (baas), Petra, Elisabeth en Jasper van harte gefeliciteerd en op naar de volgende 5 jaar.

 

 

Waar Jan Willem in begin 2011 begon met een stage bij SportPhysicS, staan we nu anno 2018 al 5 jaar samen op de werkvloer als collega’s. Wauw.