CQ index/ PREM

Als praktijk zijn we sinds 2012 aangesloten bij Fysio Prestatie Monitor en maken we gebruik van de CQ-index/PREM Fysiotherapie vragenlijst.

De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Wij bieden al onze patiënten en cliënten een online vragenlijst.  Op deze manier kunnen wij achterhalen wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn.

Deze landelijk gevalideerde vragenlijst brengt de ervaringen van onze patiënten met de ontvangen fysiotherapie in kaart. De CQ-index wordt momenteel door meerdere partijen gezien als dé input voor kwaliteit vanuit patiëntenperspectief:

  • Zichtbare Zorg en de KNGF
  • Zorgverzekeraars
  • De wetenschap
  • Patiëntenorganisaties (zoals NPCF) en keuze informatiesites (zoals kiesbeter, zorgkaart Nederland, praktijkindebuurt)

Zie hier de actuele beoordelingen:


Zie hieronder de exacte cijfers en beoordelingen van voorgaande jaren:

CertificaatQualizorg2013 kopieCertificaatQualizorg2014 kopie

CertificaatQualiview2015