Samenwerking

Portegies Fysio voor sporters werkt nauw samen met huisartsen, sportartsen, orthopedisch chirurgen en andere medisch specialisten. Door korte lijnen en multi-disciplinaire samenwerking kunnen we onze patiënten indien nodig snel doorverwijzen voor de beste zorg bij een medisch specialist gespecialiseerd in uw klacht. Uiteraard speelt de huisarts hierin een belangrijke rol, de huisarts zal dan ook als eerste worden ingelicht middels een verslag van de behandelend fysiotherapeut.

 

Sportpoli

Bij acute blessures en/of sportletsels waarbij verdenking is op schade aan bijvoorbeeld de enkel, knie of schouder, waar wij in de eerste lijn niet uitkomen, verwijzen wij in overleg met je huisarts, door naar de sportpoli van het Spaarne Gasthuis. De sportpoli is voor zowel recreatieve sporters, jeugd sporters, amateursporters als topsporters toegankelijk en kent een zogenaamde “one stop visit” procedure. De sportfysiotherapeut, sportarts en orthopeed zorgen voor een gezamelijke diagnose en behandelplan op maat.

Schouderpoli

Als lid van het Schouder Netwerk Amsterdam werken wij nauw samen met de schouderpoli. Het Spaarne Gasthuis voert op twee locaties een schouderpoli. Ook hier is sprake van een ” one stop visit” waarbij de schouderfysiotherapeut samen met de orthopedisch chirurg welke gespecialiseerd is in schouderklachten samenwerken.

Rugpoli

Als lid van het Rug-Netwerk Midden- en Zuid Kennemerland, Haarlem e.o. werken onze rugexperts Jan Willem en Jasper samen met de rugpoli van het Spaarne Gasthuis.

 

Daarnaast werkt Portegies Fysio voor sporters samen met andere disciplines in de eerstelijnszorg, waaronder:

 

Jessica Gal Sportartsen is een sportmedisch adviescentrum (SMA) gevestigd in Amsterdam en Haarlem. Bij het SMA werken professionele sportartsen bij wie je terecht kunt voor blessureconsulten, sportgerelateerde klachten, verplichte sportkeuringen en preventieve sportmedische onderzoeken. Ook met vragen op het gebied van sport, gezondheid, en bewegen ben je bij hun aan het goede adres.

 

 

Bij de High Performance Academy leer je vaardigheden om succesvol te blijven presteren onder alle omstandigheden. Naast dat je leert hoe je de best mogelijke resultaten boekt, leer je ook hoe je jouw leven (nog) fijner inricht. Je bent immers meer dan je prestaties.

 

 

Wibbo Hummelen van Fysio Echografie Mobiel is onze vaste echografist. Wibbo is                2x per week aanwezig op onze praktijk voor het uitvoeren van echografisch diagnostisch onderzoek bij spier- of peesklachten. Daarnaast verzorgt Wibbo de Shockwave en EPTE behandeling voor onze clienten.

 

Bij Sport- en beweegkliniek Haarlem kunnen patiënten  terecht voor preventieve medische onderzoeken en verplichte sportmedische keuringen. Ook voor klachten aan het bewegingsapparaat en inspanningsgebonden klachten   zoals bij hartfalen.