Mediale Band Letsel (MCL)

Knieband letsel

Het kniegewricht krijgt zijn stabiliteit van de collaterale banden en de kruisbanden. Bandletsel van knie wordt veelal veroorzaakt door draaimomenten. Voorste kruisbandletsel is vaak het gevolg van een valgus/exorotatie trauma en achterste kruisbandletsel vaak ten gevolge van een “Dash Board of hyperextensie trauma. Naast de voorste- en achterste kruisband kent de knie een mediale collaterale band (MCL) en een laterale collaterale band (LCL). Letsel van het MCL of LCL kunnen een instabiel gevoel geven van de knie tijdens belasting.

” Tijdige diagnose is  belangrijk voor een goed herstel” 

Voor bandletsel van de knie zijn forse krachten nodig. De patiënt hoort dikwijls iets in de knie knappen en onderkent bijna onmiddellijk dat er iets ernstigs aan de hand is. Een forse zwelling (heamartros) ontstaat binnen enkele uren na het trauma.

Mediale collaterale bandletsel (MCL)

Een laesie van de MCL is vaak het gevolg van een tackle of ontstaat tijdens het skiën, waarbij de skies naar buiten wijzen en de skiër voorovervalt. De patiënt voelt de band vaak scheuren of knappen en ervaart zwelling en pijn aan de binnen (mediale) zijde van de knie.

Klachten

Kenmerkend voor kniebandletsel zijn:

  • Pijn
  • Zwelling
  • Knie niet volledig kunnen strekken
  • Iets horen of voelen knappen in de knie

Heb jij twijfel of je binnenbandletsel hebt van je knie, raadpleeg voor snelle diagnostiek bij voorkeur een NVFS sportfysiotherapeut. Met een juiste en snelle diagnose en behandeling kan je op lange termijn blijvende instabiliteitsklachten voorkomen.