CONSERVATIEF BELEID LUMBALE HNP

Op vrijdag 25 januari hebben Jan Willem en Jasper met succes de verplichte bijscholing gevolgd van Rug-Netwerk Midden- en Zuid Kennemerland en Haarlem e.o met thema; “Conservatief beleid bij lumbale HNP”.

 

 

 

Leerdoelen en inhoud van de scholing:

Doelen

  1. De cursist heeft inzicht in de laatste neurochirurgische inzichten bij lumbale HNP
  2. De cursist heeft inzicht in de state of the art t.a.v. conservatief beleid bij de lumbale HNP
  3. De cursist heeft kennis genomen van kernelementen van het Rug-netwerk concept

    zorgproduct lumbale HNP

  4. De cursist heeft inzicht in het pathomechanisme van LRS
  5. De cursist kent de verschillende oorzaken van LRS
  6. De cursist heeft inzicht in het klinisch redeneerproces: onderzoek, keuze therapie
  7. De cursist gebruikt, neemt kennis van de aanbevelingen uit diverse richtlijnen