FYSIOTHERAPEUTEN IN ACTIE

“Fysio’s komen in beweging voor een eerlijker contract”

Mogelijk heeft u al iets in het nieuws vernomen, maar woensdag 30 mei voeren alle fysiotherapeuten in Nederland actie!

In de afgelopen 10 jaar zijn de kosten voor fysiotherapiepraktijken fors toegenomen en mede veroorzaakt door aanscherping en verplichtingen vanuit de zorgverzekeraars. Het doel daarvan is/was onder andere om de kwaliteit en effectiviteit van de fysiotherapeutische behandeling beter in kaart te brengen. Het vreemde is dat ondanks al deze verplichtingen en toenemende kosten u als cliënt steeds een hogere premie heeft moeten betalen. Als u dacht dat deze ten goede zou komen aan uw fysiotherapeut, dan heeft u het helaas mis. Het tarief van de fysiotherapeuten staat al 10 jaar stil.

Nu zijn wij als jong ondernemende praktijk ambitieus en willen we ons werk goed doen en willen we KWALITEIT leveren. Maar wat is voor ons nu kwaliteit? Voor ons betekent dat voor onze cliënten dat zij de volle aandacht van ons krijgen, een behandelplan op maat en één op één begeleiding. Met een mooi woord noemen we dat “Patiënt Centered Care” (de patiënt centraal). Voor onszelf doen we er nog een schepje bovenop. Graag geven we inzicht in hoe we werken, onderbouwen we het behandeltraject en de behandeldoelen en werken we deze uit in het elektronisch dossier van de cliënt. Dit geeft ons inzicht en is tevens ook een sturend proces dat in de meeste gevallen voorkomt dat we onnodig behandelen, of dat wanneer het effect uitblijft we niet te lang door behandelen. Het zegt ons wat de effectiviteit is van onze behandeling. En natuurlijk willen wij allemaal het beste voor u en het hoogst haalbare resultaat. Dat is onze drive en dat is ons streven, iedere dag dat wij op de werkvloer staan. Om dit te kunnen bereiken volgen we diverse opleidingen en scholingen, zodat we state of the art ons werk kunnen uitvoeren. In onze praktijk hebben reeds drie van de vier collega’s een master studie afgerond. Om u inzicht te geven: deze 3-jarige specialistische studie kost ons tussen de 15.000 en 20.000 euro. Ook sportfysiotherapie is een verbijzondering binnen ons vakgebied, maar wist u dat een sportfysiotherapeut nog steeds hetzelfde bedrag ontvangt van de zorgverzekeraar als een fysiotherapeut die net van de opleiding afkomt?

Samenvattend streven wij naar het aanbieden van uitmuntende zorg, maar onder de huidige omstandigheden, hoge werkdruk met veel administratieve lasten tegen een ondermaatse vergoeding vanuit de zorgverzekeraar valt dat ons soms best zwaar. Toch zien we dat onze cliënten uitermate blij met ons zijn, dat blijkt uit de resultaten van patiënttevredenheidsonderzoeken. De afgelopen 5 jaar mogen we veelal positieve feedback ontvangen, beoordeeld met een 9 en op Zorgkaart Nederland ook over prima recensies beschikken.

Maar om u niet al teveel lastig te vallen met alle inhoudelijke rompslomp waar de fysiotherapeut mee te maken heeft vinden wij het toch belangrijk u als cliënt een klein beetje van de achtergrond rondom de Landelijke Actiedag mee te geven. Als praktijk zullen wij hier dan ook uiting aan geven en onze collega’s in het land ondersteunen.

 

De 3 speerpunten die woensdag 30 mei centraal staan zijn:

Loon naar werken,

Minder macht van de zorgverzekeraar,

Minder onnodige administratieve lasten

 

Ons motto ” Een eerlijker contract met loon naar werken”