GESLAAGD! SHARON EXTENDED SCOPE PHYSICAL THERAPIST

Net voor de feestdagen heeft Sharon de opleiding Extended Scope Physical Therapist (ESP)/ Anderhalvelijnszorg aan de Breederode Hogeschool in samenwerking met het Erasmus MC met succes afgerond.

 

Waarom Anderhalvelijnszorg?

Door ontwikkelingen als een hogere levensverwachting, de extramuralisering in de ouderenzorg en het afstoten van taken uit de tweede- en derde lijnzorg neemt de druk op de eerste lijn toe. Deze toename van zowel het aantal (potentiële) zorgaanvragers als van taken en verantwoordelijkheden leiden in toenemende mate tot een groeiende behoefte taken te herschikken. Recent zijn hierdoor nieuwe zorgberoepen als de ‘praktijkondersteuner huisarts (POH)’ en de ‘physician assistent’ ontstaan. Internationaal zijn er vooral in de Angelo-Saksiche landen ontwikkelingen van deze aard in de fysiotherapie zichtbaar die vooralsnog worden samengevat onder de term ‘Extended Scope’ (ESP). Onderzoek daar heeft aangetoond dat fysiotherapeuten in de gevorderde rol van ESP-specialist positief bijdragen aan de doelmatigheid van zorg en patiënttevredenheid.

Ook in Nederland bestaat bij het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en het KNGF steeds meer interesse voor deze nieuwe expertrol voor fysiotherapeuten in het kader van (her)allocatie van zorgdiensten bij beweging gerelateerde klachten. Onder auspiciën van het NVMT wordt in 2016 een onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de implementatie van de Extended Scope in de diagnostiek van lage rugklachten gestart.

Klik hier voor het artikel uit de Fysiopraxis waarin neurochirurg Wilco Peul een toelichting geeft op de rol van de ESP.