EEN VEILIGE HERSTELOMGEVING

“Het voorlopig nieuwe normaal van PFvS”

Na de uitbraak van het coronavirus half maart is de tijd omgevlogen en komt de zomer alweer in zicht. Gelukkig hebben alle regels rondom hygiëne en social distancing ervoor gezorgd dat de maatregelen steeds verder versoepeld zijn. Voor ons betekent dit dat wij onze fysiotherapeutische werkzaamheden per 1 mei weer rustig mochten opschalen. Daar zijn wij uiteraard erg blij mee.

Voor ons breekt per 2 juni een nieuwe maand aan waarin wij zullen starten volgens ons “voorlopig” nieuwe normaal. Om het coronavirus niet opnieuw grip te laten krijgen op het functioneren van onze maatschappij, gezondheid en economie zullen wij de hygiëneregelsen logistieke aanpassingen blijven handhaven tot in ieder geval 1 september, mits de overheid met aanpassingen komt. Eerder hebben we u via onze nieuwsbrief al een toelichting gegeven over hoe we onze fysiotherapeutische zorg per 1 mei opschalen. Inmiddels is een groot deel van lopende behandeltrajecten hervat, waarvan nog steeds een deel via e-consulten.

Blijvend videobellen

In ons “nieuwe normaal” zullen wij deels gebruik blijven maken van video-bellen. Intakes zullen tot 1 september worden gedaan door middel van een E-consult. Tijdens deze intake zal uw behandelend fysio met u overleggen wat er aan behandeling nodig is voor uw herstel. Dit geldt ook voor cliënten die vallen in de “verhoogd risico” groep. Met deze groep zullen wij nog steeds terughoudend zijn met betrekking tot behandeling op de praktijk. Het coronavirus is niet weg en ligt nog steeds op de loer, maar samen zullen wij met u op zoek gaan naar de beste oplossing. Indien behandeling op de praktijk noodzakelijk is kunnen wij persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, handschoenen en schort inzetten. Ook als u behandeling op afstand wenst, kunt u dit dus aan ons doorgeven.

Hoog risico

Onder “hoog risico” groepen vallen cliënten met:

 Verhoogde kans op infectie

  • Personen die korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissiegebied zijn geweest, (huishoud)contacten van een bewezen patiënt.
  • Personen ≥ 18 jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis hebben een verhoogd risico om anderen te infecteren en er gelden aanvullende preventieve maatregelen (zie Preventieve maatregelen) en een aanvullend testbeleid (zie Indicaties diagnostiek).
  • Op basis van de huidige literatuur lijken zwangere vrouwen geen verhoogd risico te hebben om geïnfecteerd te worden met SARS-CoV-2, d.w.z. ze zijn niet ontvankelijker dan andere personen.

Verhoogde kans op ernstig beloop

Hiervoor wordt dezelfde indicatie gehanteerd als voor de jaarlijkse influenzavaccinatie, met als uitzondering de leeftijdsgrens die aangepast is naar ≥70 jaar. Naast ouderen ≥70 jaar zijn risicofactoren voor een ernstig beloop mensen ≥18 jaar* met:

  • chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
  • chronische hartaandoeningen;
  • diabetes mellitus;
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten; 
  • een onbehandelde hiv-infectie of een hiv-infectie met een CD4-getal < 200/mm3.

(Bron: https://www.sportphysics.nl/covid19/

Valt u in de verhoogd risicogroep dan is het voor uw gezondheid beter de behandeling voorlopig op afstand voort te zetten. Valt u onder de hoog risicogroep, maar heeft u noodzakelijke zorg van ons nodig, dan kan dit alleen in overleg met uw huisarts of medisch specialist. Als praktijk beschikken wij over persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, handschoenen en schort.

Gezondheidschek

Heeft u een fysieke afspraak op de praktijk? Dan ontvangt u 24- uur van tevoren van uw behandelend fysiotherapeut een e-mail met een gezondheidscheck. Deze vragenlijst dient u digitaal te beantwoorden voordat u de praktijk binnenkomt. Bent u de vragenlijst vergeten terug te mailen, dan zal deze voor u op onze voordeur worden opgehangen en vragen wij deze voor binnenkomst te tekenen. Wij hopen op uw medewerking.

In onderstaand stroomschema is te zien hoe wij de komende weken zullen handelen met betrekking tot “face to face” consulten op de praktijk of zullen kiezen voor behandeling op afstand middels een E-consult.

*(chronische afwijkingen luchtwegen/longen, chronische hartaandoeningen, ernstige nieraandoeningen, auto-immuunziektes zoals; Diabetes Mellitus Type 1, Aspleni, MS, Coeliaki, Colitus Ulcerosa, sclerodermie, SLE, Ziekte van Graves, Ziekte van Crohn en chemotherapie of bestraling bij kanker)

(Bron: Handboek professioneel handelen tijdens COVID-19 Portegies Fysio voor sporters V 2504).

Openingstijden

Nu we onze zorg verder opschalen, zullen we ook onze openingstijden aanpassen en zover mogelijk weer terugbrengen naar de reguliere openingstijden van voor de corona uitbraak. Dit zal mogelijk (nog) niet helemaal lukken. We merken dat het structureel blijven uitvoeren van de nodige hygiëne maatregelen, de gezondheidscheck en het bewaken hiervan ons extra tijd en energie kost. Aangezien we zelf ook zowel fysiek als mentaal de beste zorg willen kunnen leveren, zullen we mogelijk onze openingstijden enigszins moeten aanpassen. De komende periode zullen we dan ook goed bekijken hoe en of we ons voorgestelde “nieuwe normaal” moeten aanpassen in het belang van onszelf.

Heeft u onze eerdere nieuwsbrieven gemist, geen zorgen, onderstaand een link waarmee u de voorgaande edities kunt teruglezen:

Samen strijden tegen COVID19 24 maart

Update COVID19 maatregelen 17 april

Er zijn meerdere wegen die naar Rome kunnen leiden

Houd onze website www.sportfysiospecialist.nl in de gaten voor ons actuele nieuws.

YouTube

Naast onze fysiotherapeutische zorg op afstand middels E-consulten, zijn we ook gestart met een eigen YouTube kanaal. Inmiddels staan hier oefeningen(https://www.youtube.com/channel/UCxLRK0GC_hWtQMjTL1JSuyw/playlists?view_as=subscriber)  op voor knie- en ruggerelateerde klachten.  Op ons YouTube kanaal vindt u ook ons introfilmpje voor als u weer naar de praktijk mag komen. https://youtu.be/6KeQu_Y7HPg

Hart onder de riem

Wij beseffen ons goed dat er nog steeds sectoren zijn die de deuren gesloten moeten houden, graag willen wij hen een hart onder de riem steken en succes wensen met het uitvoeren van creatieve ideeën en alternatieven. Zo zien wij dat per 18 mei het team van Squash Haarlem buiten lessen verzorgt aan haar leden. We zien de leden weer stralen en voldaan op de fiets naar huis stappen. De lessen worden enthousiast ontvangen en gelukkig werkt het weer mee. Mooi om te zien dat de veerkracht van manager en instructeurs groot zijn. Samen met hun trouwe leden maken ze er een bijzondere tijd van met behoud van sportieve uitdaging.

Contactgegevens

Algemeen/Administratie: info@sportphysics.nl 

06-27032603         www.sportfysiospecialist.nl

Fysiotherapeuten:

Jan Willem:         janwillem@sportphysics.nl

Elisabeth:            elisabeth@sportphysics.nl

Jasper:                 jasper@sportphysics.nl

Sharon:                sharon@sportphysics.nl

Met sportieve groet,

Team Portegies Fysio voor Sporters