OCTOPuS-studie HEUP- en KNIE ARTROSE

Naar aanleiding van de lezing van de recent gepubliceerde nieuwe richtlijn voor heup- en knie artrose die Elisabeth en Sharon op donderdagavond 7 juni hebben bijgewoond, zijn zij uitgenodigd deel te nemen aan de OCTOPuS-studie. Deze studie wordt momenteel voorgelegd aan de Medische Ethische Toetsings Commissie en zal in november starten met voorbereidende scholing voor deelnemende fysiotherapeuten. Naar verwachting zal het onderzoek begin 2019 van start gaan.

“De herziene KNGF-richtlijn Artrose Heup-Knie van het KNGF (2018) is een leidraad voor het fysiotherapeutisch handelen bij mensen met gezondheidsproblemen op basis van artrose van de heup en/of knie. De richtlijn laat zien dat het behandelen van deze patiëntengroep steeds meer maatwerk vraagt. Op basis van klinische kenmerken zijn er verschillende subgroepen te onderscheiden, die per subgroep weer om een andere benadering vragen. En er vaak sprake van comorbiditeit, waar rekening mee gehouden dient te worden. Wat vraagt dit van de fysiotherapeut en is elke fysiotherapeut wel in staat om dit maatwerk te leveren? “