PORTEGIES FYSIO VOOR SPORTERS TOEKOMSTPROOF!

Onze praktijk is  sinds 2016 lid van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Het Keurmerk Fysiotherapie is voor fysiotherapeuten die willen leren en verbeteren en daarmee continu werken aan kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen. Hiermee geven we als praktijk een impuls aan de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg in Nederland.

Het Keurmerk zorgt er daarmee voor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor zorgverzekeraars, patiënten en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

Vorige week heeft onze praktijk een visitatie ondergaan in het kader van verbeterpotentieel. Deze visitatie is onderdeel van de kwaliteitscyclus en geeft ons inzicht waar we goed in zijn en waar we beter in kunnen worden.

Uit de visitatie blijkt dat we toekomstbestendig zijn. Uiteraard zijn er altijd zaken die beter kunnen, maar we liggen op koers.