UPDATE DIGITALE TRIAGE

Sinds de uitbraak van COVID-19 hanteert de praktijk een uitgebreide digitale triagelijst aan haar cliënten. Cliënten ontvangen deze lijst 24 uur voor aanvang van hun afspraak van de behandelend fysiotherapeut. Gezien de recente ontwikkelingen rondom COVID-19 is de triagelijst met een extra vraag uitgebreid. Tot op heden werkt dit heel goed in de praktijk en zijn onze cliënten trouw aan hun medewerking. Omdat we het graag voor iedereen veilig en gezond willen houden zullen we het voeren van de triage waarschijnlijk gaan verlengen en ook na 1 september blijven doorvoeren.

Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen erop dat u dit zult blijven doen.

Dank namens het gehele team van portegies Fysio voor sporters

#staysafe #stayhealthy #zorgeenbeetjevoorelkaar

Onze vragenlijst:

Beste …., 
 
….dag .. augustus heb je om ..:.. uur een fysieke afspraak met mij op de praktijk. Voor uw en mijn gezondheid is het van belang de strenge maatregelen van het RIVM te hanteren. 
Wij screenen u daarom op ziekteverschijnselen om de kans op besmetting zo beperkt mogelijk te houden, wij als behandelaar doen met ons gehele team dagelijks hetzelfde ritueel. Indien we beiden geen verschijnselen hebben is de kans op besmetting nihil. Kopieer onderstaande tekst (a t/m m) en plak deze in uw antwoordmail en beantwoord de vragen met Ja of Nee. Indien u alle vragen beantwoord met NEE dan bent u van harte welkom voor een fysiek consult.  Indien u bij een enkel antwoord JA aangeeft dan ontvangt u van ons een mail met een uitnodiging voor een E-consult op het zelfde moment en tijdstip van uw fysieke afspraak.
 
            a. (neus)verkoudheid …             
            b. hoesten, kuchen of niezen …
            c. loopneus …
            d. keelpijn …
            e. verhoging (=38 graden) of koorts … 
            f. kortademigheid …
            g. hoofdpijn …
            h. branderige ogen …
            i. moeheid …
            j. je ziek voelen …  
            k. diarree …
            l. Zijn er verder gezinsleden/kinderen ziek thuis ….
            m: bekend met eerdere luchtweg problematiek, zoals COPD/ASTMA/Sarcoïdose ….
           n: Bent u de afgelopen 14 dagen op vakantie geweest in een risicogebied 
>>> Bij JA dan dient u eerst 14 dagen in thuisquarantaine te zijn geweest of in het bezit te zijn van een Negatieve COVID-19 test, niet ouder dan 72 uur!!!
 
 
Heeft u alle vragen met NEE beantwoord, dan zien we u morgen op de praktijk. Heeft u geantwoord met JA dan vragen wij u naar de praktijk te bellen voor overleg. 
 
Uiteraard blijven op de praktijk alle strikte hygiëne maatregelen van toepassing: 
1.    was bij binnenkomst op de praktijk en vertrek van de praktijk 20-30 seconden uw handen,
2.    kom maximaal 5 minuten voor uw afspraak binnen,
3.    kom (voor zover als mogelijk) alleen,
4.    Geef geen hand, maar een gebaar als “namaste”  oid. ,
5.    Neem een grote schoongewassen en frisse handdoek mee, (wij maken geen gebruik van eigen linnengoed!),
6.    Hoest en/of nies in uw elleboog,
7.     Maak toestellen en oefenmaterialen extra schoon (de middelen zijn allemaal voor aanwezig). 

Blijf alert. Heeft u twijfels over uw gezondheid en wilt u overleggen dan kunt u ons bellen.