VERANTWOORD OPSCHALEN FYSIOTHERAPEUTISCHE ZORG

Vanaf maandag 4 mei 2020 zal op onze praktijklocatie geleidelijk de fysiotherapeutische zorg worden opgeschaald. We zullen dan weer beperkt toegankelijk zijn voor patiëntenzorg, maar uiteraard onder strikte voorwaarde.

Samen met u wordt aan de hand van een beschreven beslismodel uit ons Handboek Professioneel Handelen ten tijde van COVID19, bepaald welke behandelmogelijkheid voor u op dit moment passend, veilig en verantwoord is:

  • Zorg op Afstand middels een E-consult/Videobellen of telefonisch
  • Fysieke behandeling – “Hands-off”
  • Fysieke behandeling – “Hands-on”

Onze cliënten ontvangen hierover op vrijdag 1 mei een digitale nieuwsbrief met uitgebreide toelichting.

Uw en onze gezondheid zijn een rijk bezit, we zullen er dan ook alles aan doen en de veiligheid hiervan bewaken.

” Samen zullen we blijven we strijden tegen corona”