VERZEKERDE ZORG 2018

Het heeft behoorlijk moeite gekost, maar inmiddels hebben wij voor 2018 rond dat wij voor alle clienten van alle zorgverzekeraars verzekerde zorg kunnen bieden.

Met enkele partijen zijn wij in gesprek geweest aangezien sommige zorgovereenkomsten geen erkenning gaven voor de door ons geleverde kwaliteit van individuele zorg. Inmiddels zijn wij ook met CZ tot goede afspraken gekomen. Het is prettig te ervaren dat de meeste zorgverzekeraars naar ons willen luisteren en bereid zijn met ons in gesprek te gaan. Ook de zorgverzekeringen willen de beste zorg voor hun clienten inkopen. Tenslotte scoren wij als praktijk hoog met betrekking tot de patient tevredenheid, daar zetten wij ons als team dan ook dagelijks 100% voor in en daarvoor dienen we op juiste wijze beloont te worden. Het is fijn onze clienten te kunnen melden dat dit voor 2018 gelukt is.