Tarieven

Tarieven 2019

OmschrijvingTarief
Reguliere zitting fysiotherapie€ 36,00
Zitting Manuele therapie€ 45,65
Screening/ DTF€ 15,20
Intake en onderzoek na screening€ 37,80
Intake en onderzoek na verwijzing€ 51,30
Screening/Intake/Onderzoek€ 53,30
NIEUW!!! PASPARTOUT Reguliere FYSIOTHERAPIE voor basisverzekerden:

(Screening/ Intake en onderzoek + 9 behandelingen fysiotherapie)

€ 335,00
NIEUW!!! PASPARTOUT Manuele therapie FYSIOTHERAPIE voor basisverzekerden:

(Screening/ Intake en onderzoek + 9 behandelingen (manuele therapie)
€ 412,50
Telefonische zitting (15 min. op afspraak) wordt via enkele verzekeraars vanuit AV vergoed.€ 15,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 60,00 (inclusief rapportage)
Niet nagekomen afspraak* (afspraken dienen minimaal 24 uur vantevoren zijn afgezegd) € 32,75
Echografisch Consult€ 40,00 (deze wordt direct aan pt gefactureerd en wordt niet bij de zorgverzekeraar ingediend)
Shockwavestandaard consult*
Verstrekte verband- en hulpmiddelen*Geldende kostprijs

Bovenstaande tarieven zijn van toepassing wanneer er geen sprake is van een aanwezige aanvullende ziektekostenverzekering of wanneer het maximale aantal behandelingen dat vergoed wordt door de zorgverzekeraar bereikt is.

* deze kosten vallen niet onder de dekking van de zorgverzekeraar en zullen bij de cliënt zelf in rekening worden gebracht.

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur vantevoren (werkdagen) telefonisch te worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, moeten wij in rekening brengen bij de cliënt.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.
  5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.