Schouderklachten

Onze praktijk is aangesloten bij het Schouder netwerk Amsterdam. De vereniging “Schouder Netwerk regio Amsterdam” (SNA) is een groep van manueel therapeuten en sportfysiotherapeuten die vanuit interesse een specialisatie hebben opgebouwd op het gebied van schouderdiagnostiek en schouderrevalidatie.

De belangrijkste doelstelling van het Schouder Netwerk regio Amsterdam is de kwaliteit van het handelen bij patiënten met schouderaandoeningen te optimaliseren. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het realiseren van een stimulerende vereniging waarin een continue overdracht van kennis en vaardigheden plaatsvindt.

Via jaarlijkse verplichte mailopdrachten en ledenbijeenkomsten wordt de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen verbeterd en geactualiseerd. Daarnaast wordt deelname aan wetenschappelijk onderzoek en het bezoeken van symposia en congressen gestimuleerd.

Heeft u een verwijzing van uw specialist voor revalidatie van uw schouder, dan zult u bij Portegies Fysio voor sporters worden behandeld door Sharon, zij is lid van het SNA en helpt u naar een optimaal herstel.