Niek, handballer bij De Blinkert

Sportfysiotherapie van hoog niveau met een goede begeleiding, een kritische blik en een motiverende benadering. Beide fysiotherapeuten incorporeren direct nieuw opgedane kennis van oa congressen en symposia in de behandeling. Daarnaast ondersteunen zij de behandeling met functie scorelijsten die via een website ingevuld kunnen worden. Hiermee kan het verloop van de behandeling goed inzichtelijk gemaakt worden.
Ondanks het feit dat ik een restbeperking zal behouden, nadat ik mijn schouder uit de kom heb gehad, ben ik zeer tevreden over de behandeling. Want die heeft geleid tot het maximaal haalbare voor mij op dit moment.
Niek, handballer bij De Blinkert